Thursday, 20 June 2013

Tidak Ada Judul

Oh Allah kepadamu aku memohon ketenangan hati
dan jadikan aku hambaMu yang pandai menjaga diri.

Amin.

No comments:

Post a Comment